One comment on “Experiencing Earthquake inside Kathmandu Building: Life Vs Death

  1. कस्तो युगमा जन्मिने अवसर पाइएछ । २५ बर्ष नपुग्दै के के भोगियो भोगियो.. पन्चायत नि भोगियो, १९ महिना, २०४५ साल को भुकम्प नि भोगियो, प्रजातन्त्र नि भोगियो, गनतन्त्र नि भोगियो, बचन बुडो देखी ह्रीतिकसम्म, अनि राजेश हमाल देखी भुराभरा सबको सब को film नि हेरियो, harry potter को film अनि book नि १० बर्ष कुरी कुरी पढियो अनि आज राम्रै भुकम्प बाट फेरी बाचियो, २५ नपुग्दै ईतिहास नै भइयो है साथी हो …… बधाई छ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s